Jak ušetřit za elektřinu

Výdaje za energie mnohdy vysloveně ruinují rodinný rozpočet, a proto se každý snaží ušetřit, co nejvíce to jde. Mnohdy ale zbytečně plýtváme, aniž bychom si to uvědomovali. Kde všude existují rezervy a lze tak ušetřit?

Vypínejte přístroje ze zástrčky

Možná vás to ani nenapadlo, ale i přístroj, který zrovna nepoužíváte, a který je zapojen do elektrické sítě, odebírá energii. I když se jedná o poměrně malé množství, v řádu měsíců a v násobku jednotlivých spotřebičů se za rok může jednat o poměrně vysokou částku. Proto všechny přístroje, které nepoužíváte, jako například rychlovarná konvice, počítač či televize vypínejte i ze zástrčky.

Nakupujte energeticky šetrné spotřebiče

Pokud si pořizujete nový spotřebič do domácnosti, soustřeďte se na to, do jaké energetické třídy spadá a kolik energie spotřebuje. Nejvíce úsporné jsou pak spotřebiče označené písmenem A, nejvíce energie naopak spotřebují spotřebiče označené štítkem a písmenem G.

Nesviťte, kde nemusíte

Jste všichni v obýváku, ale svítíte i v kuchyni? I když používáte úsporné žárovky, stejně spotřebujete poměrně dost energie. Proto všude tam, kde nejste, zhasínejte.

Zaizolujte okna

Obzvláště před zimou byste měli zkontrolovat, zda vám dobře těsní okna a nebude vám tak utíkat teplo z místnosti ven. Máte-li stará okna, kde nepomůže ani těsnění, dejte na ně alespoň přes zimu, nebo v topné sezoně těžké závěsy či přehozy, ať co nejvíce zamezíte úniku tepla.

Pozor na elektrické žebříky

Mnoho lidí se odnaučilo používat elektrické přímotopy, protože zjistili, že mají velkou spotřebu energie. Stejně tak ale funguje i elektrický žebřík v koupelně, a pokud jej používáte denně, budete nemile překvapeni, jakou spotřebu energie má.

Odmrazujte

Pokud používáte mrazák, měli byste ho pravidelně odmrazovat. Vyšší vrstva námrazy totiž může znamenat zvýšení spotřeby energií.

Používejte mikrovlnou troubu

Chcete-li si jen přihřát jídlo, nezapínejte kvůli němu elektrickou troubu, ale raději použijte troubu mikrovlnnou. Ta má mnohem menší spotřebu energie, než klasická elektrická trouba.

Ohřívejte s rozmyslem

Ohříváte-li vodu v rychlovarné konvici, pak ohřívejte jen tolik, kolik skutečně potřebujete. Totéž platí i při vaření. Hrnce navíc přikrývejte pokličkou, jídlo se uvaří mnohem rychleji. Energii vám pak ušetření vaření v tlakovém nebo parním hrnci.

Troubu vypínejte s předstihem

Pokud pečete v troubě, můžete ji vypnout již deset minut před samotným dohotovením pokrmu. Jídlo se bez problémů dopeče a vy ušetříte deset minut odběru energií.

Šetřete i při praní

Při každém praní byste měli naplnit celou pračku a prát na nižší teploty. Při praní na 60°C spotřebujete až o 25% méně elektřiny, než když budete prát na 90°C. Stejně tak předpírání nebo vyvářku byste měli volit jen ve chvíli, kdy je to opravdu nezbytně nutné. A obezřetní buďte i při žehlení – žehlete jen takové věci, které to skutečně potřebují.

Jak umývat nádobí

Nikdy neumývejte nádobí pod tekoucí vodou, vždy si napusťte vodu do dřezu. Ušetříte tak nejen vodu, ale i energii na ohřev. Úspornější než ruční mytí jsou dokonce i moderní myčky – i zde však, stejně jako u pračky platí, že musí být naplněná celá.

Teplá vana maximálně na 40

Pokud si nedokážete představit odpočinek bez vany plné vody a pěny, pak si alespoň nedávejte teplejší vodu, jak 40°C, pokud chcete šetřit. Voda do této teploty je navíc i zdravější, než příliš horká voda.

Vytápějte s rozumem

Je zbytečné vytápět místnosti, ve kterých nejste, nebo kde není potřeba tak vysoká teplota. Proto si pořiďte termostatické hlavice na vaše radiátory, ať můžete teplotu v jednotlivých místnostech regulovat. Stejně tak odstraňte z blízkosti radiátoru všechen nábytek nebo předměty, které brání šíření tepla do místnosti. Pro lepší odrážení tepla do místnosti vám pak dobře poslouží hliníkové fólie nalepené na zdi za radiátorem.

Větrejte intenzivně

V zimě, kdy vytápíte celý váš byt, si dopřejte intenzivní a rychlé větrání. Raději otevřete všechna okna a udělejte pořádný průvan na krátkou chvíli, než nechat okno dlouho otevřené.

Jak se vyrábí elektřina z obnovitelných zdrojů

V posledních letech se klade stále větší důraz na využívání obnovitelných neboli alternativních zdrojů energie. Které to jsou a jak se z nich elektřina vyrábí?

Co jsou to obnovitelné zdroje

Za obnovitelné zdroje energie považujeme zdroje, ze kterých lze vyrábět elektřinu opakovaně bez toho, aby se vypotřebovávaly. Jde o nefosilní přírodní zdroje energie.
Jejich výhodou je především velký potenciál do budoucna a šetrnost k životnímu prostředí. Další výhodou je vysoká bezpečnost při výrobě elektřiny.
I obnovitelné zdroje mají své nevýhody. Těmi hlavními je nestabilita výroby elektřiny (závisí na přírodních vlivech) a menší výtěžnost energie v porovnání s neobnovitelnými zdroji energie.

Obnovitelné zdroje a elektrárny, kde se zpracovávají

Obnovitelných zdrojů je několik a stále jsou snahy využívat dalších obnovitelných zdrojů. Uvedeme si tři hlavní zdroje: Slunce, vítr a vodu. Kromě nich lze ještě využít energii přílivu, biomasy a geotermální energii.

Sluneční energie a solární elektrárny

Sluneční energie má velký potenciál a na rozdíl od jiných obnovitelných zdrojů by bylo možné touto energií pokrýt dlouhodobě současnou spotřebu elektřiny.
Sluneční energie se vyrábí v tepelných elektrárnách, které využívají sebrané teplo ze slunečních sběračů. Sluneční energii se také vyrábí ve fotovoltaických elektrárnách. Zde se využívají různé solární panely. Oblíbené jsou i domácí sluneční elektrárny na střechách rodinných domů. Ne každá střecha je však pro tyto účely ideální, takže je předem důležité promyslet jednotlivé aspekty této možnosti. Efektivním využitím domácí sluneční elektrárny ušetříte za elektřinu, a pokud vám nějaká solární energie zbude, můžete ji odprodat do distribuční sítě, která má ze zákona povinnost od vás energii z alternativních zdrojů koupit.

Větrná energie a větrné elektrárny

Větrná energie se vyrábí i v České republice. Větrné elektrárny jsou především v obcích Kryštofovy Hamry, Horní Loděnice, Červený kopec, Andělka atd.
Mnohem lepší podmínky však mají větrné elektrárny v přímořských oblastech.
A jak funguje větrná elektrárna? Na listy rotoru působí aerodynamické síly a mění rotační energii na mechanickou. Pomocí generátoru se poté dále energie mění na elektrickou.
Větrnou elektrárnu není nutné obsluhovat. Je šetrná vůči životnímu prostředí a má svůj potenciál do budoucna, i když v České republice není tak velký. Nevýhodami jsou vysoké pořizovací náklady, hlučnost a možnost rušení televizního signálu.

Vodní energie a vodní elektrárny

Vodní energie je dobře využitelným zdrojem. Lze pro ni s různou účinností využít všechno světové vodstvo.
Vodní elektrárny jsou různé. Liší se svou konstrukcí, ale i velikostí. Obecně jde o technologický celek rozmanité náročnosti, který přeměňují energii vody na elektrickou energii.
Energie vody se nejlépe využívá při velkém výškovém spádu. Proto je třeba pro její fungování budovat jezy a přehrady. Výstavba je tedy nutná, ale nároky na údržbu jsou zde minimální stejně jako na jejich provoz. Výhodou je, že vzniklá přehradní jezera mohou sloužit i k dalším účelům. Nevýhodou je nestabilita této energie. Závisí totiž na průtoku vody, který se mění během roku. Za nevýhodu se také považuje narušení přírodního prostředí ryb a dalších vodních živočichů a rostlin.

Jak se vyrábí elektřina z neobnovitelných zdrojů

Elektřinu je možné vyrábět z obnovitelných i neobnovitelných zdrojů. Podle zdroje se vyrábí v příslušné elektrárně. Uveďme si alespoň základní informace o neobnovitelných zdrojích.

Co jsou to neobnovitelné zdroje

Neobnovitelnými zdroji energie jsou takové zdroje energie, u kterých očekáváme, že budou časem vyčerpány. Tyto zdroje se neobnovují, nebo se obnovují mnohem pomaleji, než se spotřebovávají. Jejich další nevýhodou je negativní dopad na životní prostředí.
Mezi hlavní druhy neobnovitelných zdrojů energie patří ropa, zemní plyn, uhlí, rašelina či jaderná energie.
Využívají se v průmyslu a z některých neobnovitelných zdrojů (především z uhlí a jaderné energii) se vyrábí elektřina.

Neobnovitelné zdroje a elektrárny, kde se zpracovávají

Ponecháme neobnovitelné zdroje nesoustředící se primárně na výrobu elektřiny. Rozebereme si uhlí a tepelné elektrárny a jadernou energii a jaderné elektrárny.

Uhlí a tepelné elektrárny

Uhlí je hořlavou horninou, která může mít hnědou, černou či hnědo-černou barvu. Podle toho se určuje i jeho kvalita. Nejkvalitnějším uhlí je antracit. Používá na vytápění a výrobu chemikálií. Nejméně kvalitní je lignit využívaný na výrobu technologického tepla a elektřiny. Mezi uvedenými typy je ještě hnědé uhlí, hnědo-černé uhlí a černé uhlí.
Hlavními výhodami uhlí je jeho příznivá cena a vysoká výhřevnost (je-li uhlí kvalitní). Mezi jeho nevýhody patří znečišťování ovzduší.

Tepelné elektrárny mohou spalovat i plyn či ropu, ale nejčastěji jde o uhelné elektrárny. Svým fungováním přeměňují teplo na mechanickou energii. Ta je poháněná turbínou a přeměňuje se na energii elektrickou.
Hlavní výhodou tepelné elektrárny je její velký výkon. Má však negativní dopad na životní prostředí. Produkuje totiž mnoho emisí, kvůli kterým se snadněji vytváří skleníkový efekt. Nevýhodou je samozřejmě i to, že zásoby uhlí nejsou nekonečné.
V Čechách je kolem padesáti tepelných elektráren. Mezi nejvýznamnější patří Prunéřov, Počerady, Dětmarovice, Tušimice, Opatrovice, Tisová, Třebovice atd.

Jaderná energie a jaderná elektrárna

Jaderná energie, jak název napovídá, je energie vázaná v jádře atomu. Tuto energii lze uvolnit jadernými reakcemi. Využívá se na štěpné jaderné reakce (pro výrobu elektřiny v jaderných elektrárnách), radioaktivní rozpad (využití jako zdroj elektřiny a tepla ve zdravotnictví) a termojadernou fúzi (předmět výzkumů).

Jaderná elektrárna vyrábí elektrickou energii za pomocí speciálních technologických zařízení. Těmi jsou:

    • jaderný reaktor: Probíhá v něm řetězová jaderná reakce. Reaktor je uzpůsobený tak, aby jaderné reakce bylo možné kontrolovat a udržovat stabilitu chodu zařízení.
    • parní turbíny: Jde o točivý tepelný stroj, jehož úkolem je převádět tlakovou a kinetickou energii páry na jinou energii.
    • alternátor: Jejím prostřednictví dochází k další přeměně energie.

Jaderná elektrárna má své uplatnění díky vysokému výkonu, spotřebě malého množství paliv a větší šetrnosti vůči životnímu prostředí. Má také nízké výrobní náklady.
Přesto mnozí protestují proti jaderným elektrárnám kvůli obavě z možných rizik a jejich nemalých následků. Dalšími nevýhodami je jaderný odpad a vysoké náklady na výstavbu elektráren.

V příštím roce nás čeká snižování cen energií

V roce 2014 se bude zdražovat mnoho věcí, ostatně jako každý rok, ale tentokrát mezi ně nebude patřit elektřina a zemní plyn. Tyto komodity se naopak zlevní.

Zlevnění elektřiny

Energetický regulační úřad příjemně překvapil svým oznámením o poklesu cen elektřiny i zemního plynu v roce 2014.
Elektřina bude levnější v průměru o 10,9 %, přičemž konkrétní výše úspory závisí na tom, pod jakého distributora spadáte. Největší zlevnění elektřiny svým klientům přinese ČEZ. Jste-li u tohoto distributora, můžete se těšit na snížení ceny o 12 %. U Pražské energetické se sníží ceny o 9,5 % a u E.ON o 8,8 %.
Snížení cen elektřiny vychází z dlouhodobější snah ERÚ. Nyní to je možné díky snížení tržní ceny silového elektřinu a svůj vliv na nižší ceny má i meziroční pokles ekonomických indexů.
U elektřiny se mění také regulovaná složka, respektive její zastoupením z celkové ceny. Významně se sníží. To znamená, že si distributor nebude brát tolik poplatků za činnost v distribuční soustavě. Dalšího snížení cen elektřiny je možné dosáhnout vhodnou změnou dodavatele.

Zlevnění plynu

Zlevnění plynu nebude tak významné jako u elektřiny, ale mírný pokles zde je, průměrně to je o 5,19 %. Významněji slevu pocítíte v případě, že zemní plyn využíváte nejen na ohřev vody, ale i na vytápění.
Menší pokles oproti elektřině je daný tím, že na energetických burzách jeho cena tolik neklesá, ale i tím, že od liberalizace trhu s plynem již k jejímu snížení došlo, u elektřiny ne. Na snížení cen plynu se podílí i fúze distribučních společností skupiny RWE. I u zemního plynu můžete k dalšímu snížení ceny přispět volbou vhodného dodavatele.

Lepší ceny i pro firmy

Snižování cen energií se týká i podnikatelů a velkoodběratelů. Menší podnikatelé ušetří za elektřinu průměrně 10,9 % a velkoodběratelé dokonce 11,5 % či 12,2 % podle toho, jestli odebírají elektřinu velmi vysokého napětí či vysokého napětí.
Regulovaná část zemního plynu velkoodběratelům a středním odběratelům klesne o 7,17 %.

Dodavatel elektřiny poslední instance

Přemýšlíte o změně dodavatele elektřiny, ale bojíte se, že na rozdíl od dominantního dodavatele může alternativní poskytovatel zkrachovat? To je sice pravda, ale i kdyby se tak stalo, vy bez energie nezůstanete. Od toho tu je dodavatel poslední instance.

Kdo je dodavatel poslední instance

Dodavatel poslední instance je subjekt, který funguje na trhu elektřiny i zemního plynu. Jeho úkolem je v případě, že nastanou podmínky stanovené zákonem dodávat elektřinu a zemní plyn zákazníkům, a to za ceny stanovenými Energetickým regulačním úřadem. Jde o průměrnou cenu silové elektřinu či plynu na trhu. ERÚ stanovuje rovněž dodavatele poslední instance.
Stane-li se, že váš dodavatel energií zkrachuje, začne vám dodavatel poslední instance okamžitě dodávat uvedené komodity a vy si mezitím najdete nového dodavatele. Dodávka může trvat až šest měsíců. Během této doby si bez problémů najdete jinou společnost. Přechod zákazníka zkrachovalé společnosti k dodavateli poslední instance zajišťuje Operátor trhu s elektřinou či zemním plynem.
Chcete-li se přeci jen vyhnout hledání nového poskytovatele, vybírejte mezi významnými dodavatelskými firmami, např. E.ON.

Rozdíl mezi dodavatelem a distributorem energií

V souvislosti se změnou dodavatele energie je třeba upozornit, že je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem energie. Některým lidem se tyto pojmy pletou a zbytečně se obávají složitosti změny dodavatele, kterého zaměňují za distributora.

Dodavatelé a distributoři energie

Nechce se vám do změny dodavatele, protože se obáváte, že budete muset měnit technické zařízení? Změna dodavatele energií je skutečně jen administrativní záležitost. Technické náležitosti byste museli řešit, pokud byste měnili distributora. To však nelze. Je daný místem vašeho bydliště.

Distributor versus dodavatel elektřiny

Distributorem elektřiny je společnost, která na základě držení licence na distribuci elektrické energie provozuje distribuční soustavu. Má na starosti přepravu elektřiny z elektrárny ke koncovému uživateli.
Distributoři elektřiny zodpovídají za přenos elektřiny k zákazníkovi. Zajišťují spolehlivost dodávek. Dále provádějí údržbové prohlídky a kontrolu elektrického vedení. V případě poničení elektrického vedení zodpovídá právě distributor za jeho obnovení. Za uvedené činnosti vybírá poplatky od zákazníka. Ty jsou regulovány Energetických regulačním úřadem a nedají se nijak ovlivnit
Distributoři elektrické energie jsou v České republice tři – ČEZ (pro střední, západní, severní a východní Čechy a severní Moravu), PRE (pro Prahu) a E.ON (pro jižní Čechy a jižní Moravu).

Sazby elektřiny, aneb jak se vyznat v tarifech elektřiny

Chcete-li opravdu ušetřit na elektřině a neplatit za ni víc, než je třeba, měli byste mít správně nastavenou sazbu. Tarifů je ale tolik, že se v nich málokdo opravdu správně orientuje. Pojďme si je tedy aspoň ve stručnosti představit.
Základním rozdělením sazeb elektřiny je sazba jednotarifová a dvoutarifová. U jednotarifové sazby elektřiny platíte po celý den stejnou cenu za odebranou elektřinu, takzvaný vysoký tarif. U dvoutarifové sazby elektřiny je pak cena dvojí, a to v závislosti na tom, zda odebíráte vysoký nebo nízký tarif. Ve vysokém tarifu je cena vyšší a v nízkém naopak nižší.
Jednotlivé jednotarifové sazby se pak dělí do sedmi skupin, z nichž každá je určena pro jiný typ odběru. Jedná se o následující tarify:

D01d – nejběžnější sazba pro klasické domácnosti, které používají elektřinu ke svícení a napájení elektrospotřebičů, kdy je spotřeba spíše nižší.

D02d – tato sazba je vhodná taktéž pro domácnosti a společně s předchozí sazbou patří k těm nejčastěji využívaným. V tomto případě se jedná o sazbu pro domácnosti se střední spotřebou elektřiny.

D25d – tato sazba je vhodná pro spotřebitele, kteří kromě svícení a napájení spotřebičů využívají elektřinu ještě k ohřevu vody bojlerem. Po dobu osmi hodin denně zde platí nízký tarif.

D26d – tato sazba je vhodná pro domácnosti s vyšší spotřebou, kdy je kromě akumulačního ohřevu vody elektřina používána také k vytápění. U této sazby však už musí odběratel prokazovat, že příkon všech akumulačních elektrických spotřebičů představuje alespoň 55% z příkonu hlavního jističe. I zde platí nízký tarif po dobu osmi hodin denně.

D35d – tato sazba je vhodná pro domácnosti, které využívají hybridní, neboli smíšené elektrické spotřebiče pro vytápění objektu a systém vytápění musí představovat alespoň 50% z příkonu hlavního jističe.

D45d – tato sazba je vhodná pro domácnosti, které využívají přímotopy a systém přímotopného vytápění musí představovat alespoň 40% z příkonu hlavního jističe.

D55d – tato sazba je možná pouze u odběratelů, kteří používají k vytápění tepelné čerpadlo, jež bylo uvedeno do provozu před 31.3.2005. V této sazbě je platný nízký tarif po dobu 22 hodin denně.

D56d – tato sazba je možná u odběratelů, kteří používají k vytápění tepelné čerpadlo, jež bylo uvedeno do provozu po 1.4.2005. V této sazbě je platný nízký tarif po dobu 22 hodin denně.

D61d – tato sazba nabízí nízký tarif každý víkend, a to od pátku od 12:00 hodin do neděle do 22:00 hodin, a proto je vhodná zejména pro chataře a chalupáře.

Vyberte levného a spolehlivého dodavatele elektřiny

Správně zvoleným dodavatelem elektřiny můžete ušetřit stovky, možná dokonce tisíce korun ročně. V nepřehledné spleti nabídek jednotlivých dodavatelů se můžete snadno zorientovat pomocí kalkulačky elektřiny, která vám jednotlivé nabídky porovná a přehledně zobrazí. Během chvíle se tak dozvíte, který dodavatel elektřiny by pro vás měl být tím nejvýhodnějším a kde se vám podaří opravdu ušetřit.

Zjistěte si výpovědní dobu

Pokud se rozhodnete pro změnu dodavatele elektřiny, musíte vždy počítat s výpovědní dobou u svého stávajícího dodavatele. Obvyklá výpovědní lhůta je tři měsíce, u některých dodavatelů však může být pouhý měsíc, nebo naopak až půl roku. Pokud si nejste jisti, jak dlouhou výpovědní lhůtu máte, informujte se u vašeho dodavatele.

Pozor na podomní prodejce

Pokud uvažujete o změně dodavatele elektřiny, nikdy se nenechte zlanařit od podomních prodejců, kteří vám budou nabízet vždy ten nejvýhodnější tarif, a to nezávisle na tom, od jaké společnosti přicházejí. Důležité je vše si důkladně prověřit a vybrat si skutečně levnějšího dodavatele, pokud chcete opravdu ušetřit.

Dejte na reference

Při změně dodavatele elektřiny si vždy zjistěte informace o samotném poskytovateli, pročtěte si diskuze na internetu a zkušenosti jednotlivých zákazníků. Prověřte si, jaký servis daný dodavatel poskytuje, zda jej můžete kontaktovat 24 hodin denně v případě problémů a za jak dlouhou dobu se dočkáte vyřešení vámi nahlášeného problému.

Co určuje cenu elektřiny

Bez elektřiny si nedokáže nikdo z nás už svůj život představit. Neustále se ale potýkáme s jejím permanentním zdražováním a z našich peněženek tak odchází větší a větší částky. Víte, za co vlastně platíte? Pojďme se podívat, z jakých složek se cena elektřiny skládá a kde dochází k největšímu nárůstu.

Silová elektřina – jediná šance, jak ušetřit

Silová elektřina představuje samotnou, spotřebovanou koncovou elektřinu, je to tedy ta složka, kterou opravdu odebíráte do vaší domácnosti. A zároveň je to také jediná část, která nepodléhá regulaci, ale jejíž cena je utvářena trhem. Na této složce ceny elektřiny tak můžete nejvíce ušetřit, protože jednotliví dodavatelé se předhánějí v konkurenčním boji a snaží se svým zákazníkům nabídnout co nejvýhodnější cenu. Silová elektřina však představuje zhruba polovinu z celkové ceny, kterou měsíčně za váš odběr elektřiny platíte.
Cena za silovou elektřinu je pak ještě tvořena dvěma dalšími složkami. Tou první složkou je pevná cena za měsíc, kterou si určuje každý dodavatel elektřiny. Jedná se o pevnou složku, kterou platíte nezávisle na tom, kolik elektřiny odeberete. Většina dodavatelů nabízí nejrůznější tarify, na základě nichž je tato částka za silovou elektřinu stanovena. Druhou složkou je pak cena za skutečně odebranou elektřinu. Tato spotřeba se uvádí v megawatthodinách (MWh), přičemž cena za MWh je pevně daná. Může se však jednat o dvě rozdílné částky, a to v závislosti na tom, zda elektřinu odebíráte v nízkém nebo vysokém tarifu.

Regulované platby – zde už neušetříte

Další součást ceny za elektřinu tvoří tzv. regulované platby, které jsou pevně stanoveny Energetickým regulačním úřadem (ERU), a ty už neovlivní ani dodavatel, ani vy. První touto složkou je poplatek za distribuci elektřiny, který je poukazován na účet distributora elektřiny, tedy společnost, které patří síť, kterou elektřina vede. Na území České republiky jsou tři distributoři elektřiny, kteří jsou pevně stanoveni a které si nemůžete vybrat. Jedná se o:

  • E.ON – působí v kraji Vysočina a v Jihočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji
  • PRE – působí na území Prahy
  • ČEZ – působí v ostatních oblastech

Další regulovanou složkou je poplatek za rezervovaný příkon, který se platí také měsíčně a je určován hlavním jističem. Takže platí, že čím více spotřebičů běžně v domácnosti používáte, tím vyšší je hodnota jističe a tím vyšší poplatek za rezervovaný příkon zaplatíte.
Na účet společnosti ČEPS, která je provozovatelem české přenosové soustavy pak měsíčně odvádíte poplatek za systémové služby, a to za každou odebranou MWh.
V ceně elektřiny se pak nevyhnete ani dani, a to nejen dani z přidané hodnoty, která činí 21%, ale navíc ještě takéekologické dani, která se načítá ke každé odebrané MWh.
Poplatky si pak účtuje i Operátor trhu s elektřinou (OTE), který je stejný u všech distributorů a zároveň při platbě elektřiny odvádíte také příspěvek na obnovitelné zdroje, z něhož je dotována zelená elektřina.

Změna dodavatele elektřiny rychle a snadno

Stejné elektrické vedení, stejná kvalita elektřiny a přesto nižší cena – to se vám povede změnou dodavatele elektřiny. Jakmile porovnáte nabídky dodavatelů pomocí kalkulačky elektřiny a vyberete toho vhodného, máte z větší části vyhráno.

Spočítejte si úsporu na naší kalkulačce porovnání ceny elektřiny

Zadejte několik údajů ohledně vaší spotřeby a ověřte si, zda vám můžeme nabídnout levnější elektřinu ve vašem odběrném místě.

Kontaktujte nového dodavatele

V okamžiku, kdy jste se rozhodli pro změnu dodavatele elektřiny, kontaktujte nového dodavatele, a to prostřednictvím telefonu, internetu nebo návštěvou na pobočce. Domluvte si termín podpisu smlouvy, při kterém zároveň podepíšete novému dodavateli plnou moc, a on za vás bude moct vyřešit všechny záležitosti s vaším stávajícím dodavatelem elektřiny.

Vyhněte se sankcím

Při změně dodavatele elektřiny je nutné dodržet výpovědní lhůtu, kterou máte smluvně stanovenou s vaším současným poskytovatelem dodávek elektřiny. Tato výpovědní lhůta bývá standardně tři měsíce, může být ale také jen jeden měsíc, nebo také půl roku. Podívejte se proto do vaší smlouvy, nebo kontaktujte vašeho dodavatele elektřiny. Díky dodržení výpovědní lhůty se vyhnete možným sankcím.

Závěrečné vyúčtování

Po uplynutí výpovědní lhůty vám váš, nyní už bývalý dodavatel elektřiny vyhotoví závěrečné vyúčtování, a buď po vás bude požadovat zaplatit nedoplatek, nebo vám na váš bankovní účet, případně poštovní složenkou vrátí přeplatek.